Skip to main content

Aktieägarna i Bambwa Group AB (publ), 559171-4463, kallas härmed till årsstämma onsdagen 6 september 2023 kl 10.00 hos Advokatfirman VICI AB, Klostergatan 2 i Lund.

📄 Kallelse Till Årstämma 2023

 

Leave a Reply