Skip to main content

Aktieägarna i Bambwa Group AB (publ), 559171-4463, kallas härmed till årsstämma onsdagen 31 juli 2024 kl 14.00 hos Advokatfirman VICI AB, Kyrkogatan 9 B i Lund.

📄 Kallelse Till Årstämma 2024

Leave a Reply